Prezydent Zabrza w gronie "Aktywnych Kobiet 2012"

08.04.2013

5 kwietnia we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatkom konkursu Aktywność Kobiet 2012 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Stowarzyszenie Aktywność Kobiet. W gronie wyróżnionych znalazła się Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Celem II edycji konkursu było wspieranie przedsiębiorczości kobiet w biznesie i gospodarce społecznej. Wyodrębnionych zostało pięć kategorii konkursowych: aktywność kobiet w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w podmiotach gospodarki społecznej oraz w środowiskach lokalnych.Gala odbyła się z udziałem Ilony Antoniszyn–Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz przedstawicieli władz województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego.

– Prezydent Zabrza otrzymała wyróżnienie za długoletnią działalność samorządową i dialog społeczny. Jako kobieta skutecznie łączy odpowiedzialne funkcje, jakimi są zarządzanie miastem i  troska o swoją rodzinę – powiedziała Beata Pierzchała, prezes Stowarzyszenia Aktywność Kobiet. – Warto także podkreślić, że prezydent Zabrza należy do nielicznego grona kobiet prezydentów.