Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego

28.03.2013

29 marca zostaną skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu do godz. 13.00.
 

Natomiast obsługę petentów:
• na sali obsługi interesantów,
• w punkcie obsługi interesanta w Centrum Handlowym M1,
• w kasach Urzędu,
• w punkcie informacji o mieście,
• w terenowym punkcie paszportowym,
skraca się do godziny 12.00.

Powyższe informacje nie obejmują Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Nadzoru Wizyjnego.

30 marca Punkt Obsługi Interesanta w Centrum Handlowym M1 oraz Punkt Informacji o Mieście będzie zamknięty.