Promocja terenów inwestycyjnych – oferta cenowa

28.03.2013


 

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, w ramach Priorytetu I: „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Podziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi polegającej na zaprojektowaniu i umieszczeniu w wybranych lokalizacjach na wynajętych nośnikach outdoorowych informacji o uczestnictwie Miasta Zabrze w międzynarodowych targach inwestycyjnych.

Szczegóły dotyczące usługi znajdują się w załączniku.