Zabrze przestrzenią rozwoju

Dotacje na zabytki w 2013 roku

21.03.2013

13 marca Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę Nr XXXV/513/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2013 na ten cel środków w wysokości 1 456 931,36 PLN udziela się dotacji na dofinansowanie następujących zadań:

1. Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zabrzu Biskupicach – Etap II.
Obiekt: Budynek Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Zabrzu Biskupicach.
Nr rejestru A/287/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska 111A.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 177 216,09 PLN brutto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Nazwa zadania: Remont dachu Kościoła św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach.
Obiekt: Budynek Kościoła Parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach.
Nr rejestru A/296/10
Dotowany: Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach, ul. Mariacka 1.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 397 097,63 PLN brutto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

3. Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła św. Jana Chrzciciela – III etap.
Obiekt: Budynek Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela
w Zabrzu.
Nr rejestru A/209/07
Dotowany: Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Zabrzu,
ul. Bytomska 37.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 238 750,92 PLN brutto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego zespołu Szyb „Maciej” – Etap II
Remont i konserwacja elewacji dachów budynków łaźni
i wentylatora w Zespole Zabudowy Szyb „Maciej”.
Obiekt: Budynek łaźni, wentylatora i dyfuzora.
Nr rejestru A/327/11
Dotowany: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o., ul. Hagera 41, Zabrze.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 121 780,97 PLN netto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Nazwa zadania: Remont dachów i odtworzenie okiennic budynków w Zabrzu przy
ul. Stalmacha 13, 15-15A, Krakusa 2.
Obiekt: Budynki mieszkalne.
Nr rejestru A/381/12
Dotowany: „AGAREX” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 18A, Zabrze.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 470 896,26 PLN netto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

6. Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego typu
czterorodzinnego (1/4 obiektu) przy ul. Nowowiejskiego 29A
w Zabrzu Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Barbara i Jerzy Orzelscy.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 17 388,71 PLN brutto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

7. Nazwa zadania: Wymiana poszycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku
mieszkalnego typu czterorodzinnego (1/4 obiektu) przy
ul. Szafarczyka 6 w Zabrzu Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Magdalena i Ryszard Joachimiak oraz Pani Joanna Latta.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 20 652,71 PLN brutto
co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

8. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego typu
czterorodzinnego (1/4 obiektu) przy ul. Szafarczyka 8A w Zabrzu
Rokitnicy.
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Róża i Engelbert Poźny oraz Pani Joanna Poźny-Rzycka.

Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi 13 148,07 PLN brutto
co stanowi 48,67% kosztów kwalifikowanych zadania.