Zabrze przestrzenią rozwoju

Kolejne Rozmowy o Zabrzu

20.03.2013

19 marca w kawiarni Impresja w Zabrzu odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Rozmowy o Zabrzu, które organizowane są pod patronatem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza. Tym razem tematem były „Trzy żywioły: woda – powietrze – ziemia”.

 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN oraz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ewa Maniecka z WFOŚiGW mówiła na temat jakości powietrza, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Zabrzu, a także programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na ternie Zabrza, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach. Kolejnym poruszanym zagadnieniem była tematyka związana z terenami poprzemysłowymi. Ekspertem był Sebastian Stefaniak z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. W trakcie rozmowy była mowa o wykorzystaniu terenów poprzemysłowych w Zabrzu w ramach projektu pn.: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II. Rozmawiano o tym, że efektem realizacji projektu będzie przywrócenie wartości użytkowych obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową obejmuje osiem terenów. Dzięki temu mieszkańcy zyskają kolejne przestrzenie dla rekreacji. Trzecim z tematów była „woda”. W tym zakresie głos zabrał Piotr Niemiec, prezes ZPWiK. Poruszano takie zagadnienia jak realizacja projektów ekologicznych przy wsparciu funduszy UE. Przykładem był projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze". W trakcie spotkania został wyświetlony film o stacji uzdatniania wody Leśna której eksploatację rozpoczęto w pierwszym kwartale 1998 roku, natomiast wiosną 2011 roku rozpoczęto przebudowę SUW LEŚNA w Mikulczycach, której celem była poprawa jakości uzdatnianej wody i stworzenie możliwości do zwiększenia w przyszłości wydajności stacji uzdatniania wody Leśna. Elementem Rozmów o Zabrzy była wystawa przygotowana przez Wydział Ekologii i projektantów, która jest owocem prac i badań dot. terenów do rekultywacji.