Obradowali w nowej sali

19.03.2013

18 marca odbyła się uroczystość oddania nowej sali posiedzeń Rady Miasta Zabrze, która mieści się w Ratuszu przy ul. Religi 1.

Salę sesyjną wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektryczne, teletechniczne, audio-video, systemu konferencyjnego itp.

Zabytkowe okna od strony północnej poddano renowacji. Sala sesyjna po przeprowadzeniu prac budowlanych, oraz wyposażeniu
w nowoczesne środki przekazu audiowizualnego ma stanowić zaplecze do organizacji sesji Rady Miasta, wykładów, szkoleń, narad
z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki w dziedzinie audiowizualnej.
 

W trakcie uroczystej sesji została podjęta uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Zabrza prof. Jerzemu Buzkowi. Wniosek do Kapituły tytułu Honorowy Obywatel Zabrza złożyła Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Kapituła jednogłośnie poparła wniosek.