Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej eliminacji miejskich Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów "Mały OKR 2013"

18.03.2013

28 lutego i 1 marca 2013 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyły się eliminacje miejskie "Małego OKR 2013" – regionalnego konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący – Jerzy Kuczera- aktor Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
Członkowie – Marzena Mikuła-Drabek – kierownik muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu
– Agnieszka Radzikowska – aktorka Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
– Jacek Kowalski Krawczyk-– instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
Sekretarz – Maria Popławska – prezes Zarządu TKT Oddział Miejski w Zabrzu, instruktor teatralny MDK Nr 2,
po wysłuchaniu 109 uczestników konkursu (w tym 70 ze szkół podstawowych i 39 gimnazjalistów) wyłoniła najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych:

Kategoria wiekowa:
a) klasy 0 – III szkoły podstawowej:

I miejsce Mirosław Krakowczyk – uczeń SP nr 28 podopieczny pani Jadwigi Szewczuk
Anna Mastaj – uczennica Katolickiej SP, podopieczna pani
Krystyny Dłubis
Aleksandra Maria Gołdy – wychowanka MDK Nr 2 , podopieczna pani Marii Popławskiej
II miejsce Daria Pudło – uczennica SP nr 28, podopieczna pani Anny Dereli
III miejsce Wiktoria Brylińska – uczennica SP nr 1, podopieczna pani
Ewy Działo
Agata Strugała – uczennica SP nr 28, podopieczna pani Iwony Malinowskiej-Wolny
wyróżnienie Agata Folek – uczennica SP nr 43, podopieczna pani Ewy Przyszlak
Szymon Góźdź – uczeń SP nr 42, podopieczny pań Gabrieli Bator i Grażyny Winiarczyk
Małgorzata Handke 1 i MDK 2, wychowanka pani Marii Popławskiej
Julia Laszczyk – uczennica Katolickiej SP, podopieczna pani
Krystyny Dłubis
Oliwia Milewska – uczennica SP nr 28, podopieczna pani Ewy Bogackiej
podopieczna pani Marioli Jamróz
Zuzanna Sikorska – uczennica SP nr 42, podopieczna pani Anny Kniecik
Hanna Słaboń – uczeń SP nr 42, podopieczna pań Gabrieli Bator i Grażyny Winiarczyk
Karolina Szczygieł – uczennica SP nr 19, podopieczna pani
Julia Zasitko – uczennica SP nr 22, podopieczna pani Małgorzaty Kłosek
Oliwia Zielińska – uczennica SP nr 1, podopieczna pani
Ewy Działo

b) klasy IV – VI szkoły podstawowej

I miejsce Agnieszka Betnerowicz – uczennica SP 1, podopieczna
pani Ewy Działo
Maciej Kołodziejski – uczeń SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, podopieczny pani Bożeny Radomskiej
II miejsce Marta Kocur – wychowanek MDK Nr 1, podopieczny pana Jerzego Kuczery
Natalia Skoczylas – wychowanka MDK 2 , podopieczna pani Katarzyny Boroń
III miejsce Zuzanna Michalska – uczennica Katolickiej SP, podopieczna pani Danuty Mazur
Oliwia Tokarz – wychowanek MDK Nr 1
Wyróżnienie Julia Kuzber – uczennica SP nr 43, podopieczna pani Oliwii Adamek-Andrzejewskiej
Sebastian Pałka – uczeń SP nr 5, podopieczny pani Joanny Chrzcząszcz
Anna Wlisłocka- uczennica SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, podopieczny pani Bożeny Radomskiej
Martyna Gut- Misiaga – uczennica SP nr 15, podopieczna pani Grażyny Bagińskiej

c). gimnazjaliści
turniej recytatorski
I miejsce Anna Jamróz – uczennica G Nr 10 (ZS Nr 10), podopieczna pani Aliny Żołdak
Maciej Mazur – uczeń Katolickiego Gimnazjum, podopieczny pani Danuty Mazur
Kalina Piesik – wychowanka MDK nr 1
II miejsce Nina Duda – wychowanka MDK Nr 1
Nadia Radomska – wychowanka MDK nr 2, podopieczna pani Katarzyny Boroń
III miejsce Bartłomiej Golik –uczeń Gimnazjum Nr 3, podopieczny pani Magdaleny Kaernbach-Wojtaś
wyróżnienia Joanna Boroń – wychowanka MDK nr 2 , podopieczna pani Katarzyny Boroń
Katarzyna Halinowska – wychowanka MDK nr 2 , podopieczna pani Katarzyny Boroń
Paulina Patyk – uczennica Katolickiego Gimnazjum, podopieczny pani Danuty Mazur
Katarzyna Pięta – uczennica Gimnazjum Nr 3, podopieczna pani Zofii Pindur

turniej „wywiedzione ze słowa”
I miejsce Agnieszka Majsak –wychowanka MDK 2, podopieczna pani Katarzyny Boroń

turniej poezji śpiewanej

I miejsce Justyna Święs – Gimnazjum Nr 3, podopieczna pani Magdaleny Kaernbach-Wojtaś
Flawiana Zemła – uczennica Katolickiego Gimnazjum, podopieczna pani Katarzyny Gapińskiej
II miejsce Milena Wojtek – Gimnazjum ńr 10 (ZS Nr 10), podopieczna pani Danuty Bieniek
III miejsce Nikola Wladarz – Gimnazjum Nr 9,
Wyróżnienie Martyna Dudek – Gimnazjum ńr 10 (ZS Nr 10), podopieczna pani Danuty Bieniek
Maciej Król – Gimnazjum Nr 2 , podopieczny pani Danuty Bieniek
Justyna Zwolińska – Gimnazjum ńr 10 (ZS Nr 10), podopieczna pani Danuty Bieniek

Komisja konkursowa podkreśliła bardzo liczny udział dzieci i młodzieży w konkursie w porównaniu z innymi miastami, a także wysoki poziom prezentacji w każdej grupie wiekowej. Zwrócono także uwagę na poszukiwania repertuarowe, także w każdej grupie wiekowej.
W eliminacjach regionalnych, które odbędą się W dniach 11 i 12 marca 2012 r. od godz. 9:00 w Malarni – Małej Scenie Teatru Śląskiego w Katowicach ul. Teatralna. Zabrze reprezentować będą:

Aleksandra Maria Gołdy
Mirosław Krakowczyk
Anna Mastaj
Agnieszka Betnerowicz
Maciej Kołodziejski
Anna Jamróz
Maciej Mazur
Kalina Piesik
Agnieszka Majsak
Justyna Święs
Flawiana Zemła