Zabrze przestrzenią rozwoju

59. FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. NORBERTA KROCZKA

18.03.2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 59. FESTIWALU KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. NORBERTA KROCZKA W ZABRZU POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZABRZE.

ORGANIZATORZY:
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W ZABRZU
WSPÓŁORGANIZATORZY:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU, TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
TEATR NOWY W ZABRZU, PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA,
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W KATOWICACH

HARMONOGRAM

1 III – 22 III składanie kart zgłoszeń (3 egz.) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2,
lub w skrytce (nr 75) Wydziału Oświaty.
Formularz na stronie Internetowej www.mdk2.zabrze.magistrat.pl
Do udziału w Festiwalu zgłaszane są zespoły wyłonione drogą eliminacji wewnętrznych.
Dzień Teatru 5 IV godz. 1000 MOK Guido
Dzień Teatru 8 IV godz. 1000 MOK Guido
Dzień Tańca 9 IV godz. 1000 MOK Guido
Dzień Muzyki – soliści 9 IV godz. 1000 MDK2 Piwnica rysia
Dzień Muzyki – chóry 9 IV godz. 900 Kościół Ewangelicki i MDK2
Dzień Muzyki – zespoły 10 IV godz. 1000 DOK Pawłów
Gala Teatrów 22 IV 1000 Teatr Nowy w Zabrzu
Koncert Galowy 22 IV godz. 1700 Teatr Nowy w Zabrzu

Wybrane przez Jury zespoły otrzymają zaproszenie do udziału w Koncercie Galowym

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Maria Popławska, tel. 602-102-880 – Teatr
Wioletta Muzykant, tel. 603-288-237 – Taniec
Kamilla Pająk, tel. 502-733-268 – Muzyka
Adam Krzyż, tel. 502-304-927 – Muzyka
Jolanta Skorupa, tel. 0609-180-226 – Koordynacja całości
Sekretariat Festiwalu, tel. 32/271-59-11

Historia Festiwalu

Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 roku. Później zmieniała się jego nazwa, kształt, terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna. W 1992r. nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Festiwalu był Władysław Rzeszowski wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2), które już od pół wieku kontynuuje to dzieło. Poza Władysławem Rzeszowskim /1952 – 1976/ w historii Festiwalu złotymi zgłoskami zapisali także jego następcy : Jadwiga Mosińska /1977 – 1987/, Janusz Poeche /1988 – 1997/, Krystyna Żółtańska–Martyna /1998 – 1999/, Halina Stanicka /2000 – 2001/ i Maria Popławska w roku 2002/, Ryszard Klein /2003 – 2007/. Od roku 2008 organizatorem Festiwalu jest Jolanta Skorupa. W ostatnich kilku latach Festiwal cieszył się wielką popularnością. Do organizatorów napływa ponad 100 zgłoszeń w różnych kategoriach, dając łącznie ok. 1200 uczestników. Mimo rosnącej aktywności artystycznej w naszym mieście Festiwal Kultury im N. Kroczka wciąż posiada rangę głównego Miejskiego Przeglądu.