XXXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”

13.03.2013

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza do udziału w miejskich eliminacjach XXXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum” pod hasłem: U NAS NA ŚLĄSKU.
 

Warunkiem udziału w konkursie jest:
poznanie zbiorów określonego muzeum, wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. zaplecza muzealnego (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny).Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.
Temat pracy winien być zainspirowany:
– wizytą w muzeach śląskich
– wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z muzeów śląskich,
– śląskimi zabytkami techniki (www.zabytkitechniki.pl)
– śląskimi zabytkami architektonicznymi
– Śląsk dawniej i dziś
• Grupy wiekowe:
5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
• Technika i format
technika dowolna
od A-4 i nie większy niż A-1
• Informacja o autorze i pracy konkursowej
metrykawinna zawierać:
– nazwę konkursu
– imię i nazwisko autora pracy
– dokładny wiek autora
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na konkurs
– imię i nazwisko opiekuna plastycznego
• Termin składania prac
17 maja 2013 r.
• Miejsce składania prac
Galeria Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Café Silesia, ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze
tel. 032 777 05 01
• Osoba prowadząca miejskie eliminacje konkursu
Dorota Kuder
dorotakuder@muzeum-miejskie-zabrze.pl
tel. 32 777 05 01
• Ogłoszenie wyników konkursu
29.05. 2013 r. na stronie www.muzeum-miejskie-zabrze.pl
• Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej
5.06.2013 r. o godz. 12.00 Galeria Muzeum Miejskiego w Zabrzu Café Silesia
ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze
Wystawa potrwa od 5.06.2013 do 20.06.2013
NOWOŚCIĄ W TYM ROKU JEST:
NAGRODA SPECJALNA
REKTORA AKAMEMII SZTUK PIĘKNYCH
W KATOWICACH
• Jury konkursu
prof. Antoni Cygan rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowice
Elżbieta Dębowska historyk sztuki Muzeum Miejskie w Zabrzu
Dorota Kuder kierownik Działu Promocji Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Nagrodzone w naszym muzeum prace zostaną przesłane na eliminacje międzynarodowe konkursu do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wyniki zostaną ogłoszone w lipcu br.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych(w prasie, TV, katalogach i folderach promujących konkurs).