Zabrze przestrzenią rozwoju

Wspólna DTŚ-ka

08.03.2013

Poprawę bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz oszczędności ma przynieść wspólne, całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej. Dziś w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast: Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza podpisali porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania DTŚ-ki.

Sygnatariuszom porozumienia zależy na tym, by już od następnego sezonu zimowego Drogowa Trasa Średnicowa była odśnieżania przez jeden podmiot. Dzięki temu kierowcy jadący z Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie nie będą narażeni na różne warunki drogowe. W podpisanym dziś dokumencie czytamy, że miasta podpisują porozumienie w celu „ uzyskania najkorzystniejszej oferty mechanicznego całorocznego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej”. Poza sezonem zimowym firma, która wygra przetarg ma odpowiadać za czystość na trasie oraz utrzymywać w odpowiednim stanie pasy zieleni.

– Podpisywane dziś przez nas porozumienie jest kolejnym realizowanym z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W kolejce czeka już porozumienie w sprawie sieci wypożyczalni Metropolitalnego Roweru Miejskiego – podkreślił prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Jego zdaniem związek mógłby przejąć zdecydowanie więcej zadań, gdyby tylko gminy chciały je przekazać Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. – Jesteśmy zainteresowani każdym wspólnym działaniem, które może przynieść nam oszczędności – deklarował wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice. Miasta zobowiązują się w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych „do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. W również w ciągu 30 dni prezydent Świętochłowic ma obowiązek powołać specjalną komisję przetargową, składającą się z 9 osób, w tym co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia. Każde z miast podpisze odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. W tej chwili miasta przystąpią do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wspólne utrzymanie około 27 kilometrów trasy / łącznie z węzłami i zjazdami / DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Spowodowane to jest obowiązującą do 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Z powodów oczywistych do porozumienia nie przystąpią Gliwice – trasa na terenie tej gminy jest dopiero budowana. – Jesteśmy przekonani, że w następnych latach oba miasta dołączą do tegoż porozumienia – powiedział przewodniczący GZM Dawid Kostempski.

Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat / 1986 – 2006 / wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu państwa, środków własnych miast, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. W sumie na budowę tego odcinka wydano ponad 1,7 mld złotych. W kolejnych latach / 2008 – 2011 / Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się , kosztem ponad 502 mln złotych, o prawie 5 kolejnych kilometrów. Dzięki temu można dziś dojechać nią z Katowic do Zabrza. Obecnie trwa budowa ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Gliwic.