Spotkanie „eksport w biznesie”

07.03.2013

22 lutego w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie, którego tematem był „eksport i inwestycje międzynarodowe w biznesie”.
 

Swoje działania wspierające przedsiębiorców prezentowało Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (COIE).
COIE jest projektem systemowym Ministra Gospodarki, który ma pomóc przedsiębiorcom w rozszerzeniu zasięgu działania firmy o rynki międzynarodowe. Celem działań jest wzrost umiędzynarodowienia polskich firm, dzięki bezpłatnemu dostępowi do kompleksowych informacji oraz porad w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia działań eksportowych i inwestycyjnych poza granicami kraju.
Prezentacja została podzielona na dwie części, w pierwszej omówiono działania w zakresie eksportu. Usługa „pro-eksport” w swoich działaniach umożliwia m.in. identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski, wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym, organizowanie spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów, umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, itd.
 

Na początku należy zapoznać się ze stronami internetowymi Ministerstwa Gospodarki:
• www.trade.gov.pl – serwis informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP. Na stronie tej można znaleźć bazy danych, zawierające dane kontaktowe zarówno polskich, jak i zagranicznych firm, a także oferty współpracy.
• www.eksporter.gov.pl – portal informacyjny z komunikatami dotyczącymi przetargów międzynarodowych, wymian gospodarczych, o polskich ofertach eksportowych, promocji firmy na rynkach zagranicznych i wiele innych. Ponadto, na portalu tym można znaleźć raporty i opinie Ministerstwa Gospodarki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju.
• www.coie.gov.pl – portal Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, dzięki niemu przedsiębiorcy mogą być na bieżąco z informacjami i aktualnościami dotyczącymi inwestycji, eksportu oraz imprez międzynarodowych dla inwestorów i eksporterów.
W drugiej części zaprezentowano usługę „pro-BIZ”, poprzez którą zainteresowany inwestor zagraniczny pozyskuje informację o aktualnych ofertach inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego. Ponadto, usługa umożliwia promocję ofert inwestycyjnych gmin i powiatów, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi lub organizowanie i przyjmowanie, we współpracy z instytucjami samorządowymi i okołobiznesowymi, misji gospodarczych, itd.
Kluczowym elementem spotkania było przedstawienie praktycznych wskazówek umożliwiających szybką i efektywną dostępność do oferowanych usług.
Uczestnicy mieli możliwość swobodnej wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.
Kolejne spotkanie z COIE planowane jest na kwiecień br.
Więcej informacji o aktualnie organizowanych przez ZCRP szkoleniach i spotkaniach znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci