Projekt "Młodzi dla Młodych"

04.03.2013

„Dotknij teatru” to ogólnopolska akcja kulturalna zorganizowana z okazji obchodzonego w tym roku po raz 51. Międzynarodowego Dnia Teatru. Jej celem jest promocja teatru oraz zachęcenie publiczności do aktywnego uczestnictwa w jego życiu. Z tej okazji, 22 marca Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących zapraszają do udziału w projekcie "Młodzi dla Młodych", który odbędzie się w ZSO w Zabrzu przy ul. Wolności 323.

W ramach projektu będzie można uczestniczyć w warsztatach teatralnych i tanecznych prowadzonych przez studentów PWST i młodzież z Teatru Nieoetykietkowani (OPP3)

17.00-19.00 warsztaty aktorskie, teatr tańca, zabawy z maską, ruchem, tekstem oraz warsztaty integracyjne,
19.00-19.30 przerwa i integracja uczestników przy słodkim poczęstunku,
19.30- 20.30 krótkie pokazy warsztatowe,

20.45 premiera spektaklu Teatru Nieoetykietkowani (OPP3) „Świat nie jest taki zły”na motywach sztuki Agnieszki Osieckiej „Niech no tylko zakwitną jabłonie".

Informacji udziela oraz zgłoszenia wg wzoru przyjmuje koordynator projektu do dnia 15.03.2013r.

Małgorzata Baryła
502423309
mkakiz@gmail.com

karta zgłoszenia w załączniku poniżej.