Konkurs literacki Układanka-Rymowanka

04.03.2013

XI EDYCJA Konkursu literackiego UKŁADANKA-RYMOWANKA pod hasłem „Lubimy podróże małe i duże”.
 

1. Organizatorzy:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu ul. Opolska 29
Koło – Gry i zabawy umysłowe.
 

2. Cel konkursu:

– motywowanie dzieci do twórczej aktywności
– rozwijanie i kształcenie wyobraźni
– rozbudzanie ekspresji twórczej oraz prezentacja własnych możliwości
– uświadomienie dzieciom, co to jest rymowanka
– ćwiczenia ortograficzno – gramatyczne
– fantazjowanie i operowanie dowcipem
– zachęcenie dzieci do podróżowania w chmurach lub na niby
– uświadamianie, że podróże rozwijają i kształcą wyobraźnię
 

3. Uczestnicy:

– uczniowie klas I-IV
 

4. Warunki konkursu:

– dzieci samodzielnie układają krótkie rymowanki
– piszą je wyraźnie, pismem własnym
– ilość prac jest nieograniczona
– prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki, opiekun)
 

5. Ewaluacja konkursu:

– wspólne spotkanie z laureatami najładniejszych rymowanek w OPP3
(rozdanie nagród, dyplomów)
– opublikowanie rymowanek w prasie i Internecie
– wydanie folderu z nagrodzonymi rymowankami
– zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
 

6. Termin nadsyłania prac do 9.04.2013r. na adres OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3, UL. OPOLSKA 29
41-800 ZABRZE tel/fax 0-32-271-54- 45
 

7. Podsumowanie

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 18.04.2013r. o godz. 14.00 w OPP3 ul. Opolska 29
 

8. Protokół konkursu zostanie umieszczony na www.opp3.zabrze.magistrat.pl oraz www.opp3zabrze.za.pl
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pocztą oświatową.