Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna

28.02.2013

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z dniem 1 marca 2013 roku świadczenia usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Zabrze pełnić będzie Ośrodek Sanivitas.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie udzielana w Zabrzu, ul. Wolności 338b (budynek Salubris). Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8.00 oraz w soboty, niedzielę i święta.
Telefon: 32-411 56 57 .

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• telefonicznie,
• w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
korzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
• zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
• wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.