Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

25.02.2013

Politechnika Śląska zaprasza na XV edycję Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się 8 marca, w godz. 9.00-15.00, w nowa hala ośrodka sportu Politechniki Śląskiej, przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach.
 

Głównym celem organizacji  targów jest rozwój współpracy przedstawicieli środowiska badań naukowych i przemysłu, przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

Targi stanowią doskonałą okazję do poznania oferty rynku pracy skierowanej do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim.
W tegorocznej edycji weźmie udział blisko 70 wystawców. Każdy z nich zaprezentuje szeroki wachlarz możliwości aktywizacji na polu zawodowym, umożliwiając rozwój kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach swoich struktur. Ofertę targową wzbogacają również prezentacje Studenckich Kół Naukowych oraz projektów realizowanych przez Politechnikę Śląską, których realizacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.
Kontynuacją idei organizacji Targów jest projekt „Maj z Pracodawcą” – prezentacje wystawców skierowane do dedykowanej grupy odbiorców.

Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie targipracy.polsl.pl. Z ramienia uczelni wydarzenie koordynuje Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl).