"Fortum dla Śląskich dzieci"

13.02.2013

Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" poszukuje wolontariuszy do udziału w kolejnej edycji projektu pod nazwą „Fortum dla Śląskich Dzieci”. Partnerami w tej akcji są Miasto Zabrze i Firma Fortum.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Jednym z zasadniczych celów projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na ujawnienie się lub pobudzenie talentów, które w obecnych okolicznościach mogłyby zostać niewykorzystane. Wolontariusze zajmować się będą uczestnikami w trakcie zajęć organizowanych w soboty w godzinach 9:00 do 15:00 na terenie Zabrza i Bytomia. Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do czerwca br. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.fundacjaulica.pl lub pod numer telefonu 664 332 100 [Bartłomiej Marszałek].

Celem projektu jest budowanie wiary we własne możliwości przez udział dzieci w spotkaniach z ludźmi, którzy osiągnęli sukces; wspieranie samodzielności, która jest bazową umiejętnością w kontekście podejmowania życiowych decyzji, rozwój wachlarza wiedzy i umiejętności, dzięki udziałowi w warsztatach tematycznych; zachęcenie dzieci do pracy nad odkrywaniem i rozwijaniem ich indywidualnych talentów. W ramach projektu odbędzie się 10 spotkań ze znanymi mieszkańcami regionu, w których udział weźmie grupa młodzieży licząca 60 osób.

W 2012 roku Fundacja, w ramach docierania i pomagania młodzieży z problemami życiowymi, zorganizowała wyprawę rowerową „Z Hałdy do Skandynawii”. Podczas wyprawy kręcony powstał film, którego skróconą wersję można zobaczyć pod poniższym linkiem.