Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowa pracownia komputerowa w Gimnazjum nr 20

11.02.2013

Gimnazjum nr 20 zyskało nową pracownię komputerową, która została zakupiona w ramach projektu "Dziś nauka, jutro zawód" współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

Z okazji uruchomienia pracowni zorganizowane zostało spotkanie z udziałem licznie zaproszonych gości m.in. władz miasta, przedstawicieli Rady Miasta a także dyrektorów miejskich szkół i placówek oświatowych. W ramach projektu Gimnazjum wzbogaciło się o sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 62 tys. zł. Z tych środków zakupiono m.in.: 12-stanowiskową pracownię komputerową, tablicę multimedialną, laptop, drukarkę oraz dziesiątki różnorodnych przyrządów, tablic, gier edukacyjnych, programów komputerowych, plansz, podręczników, które będą wykorzystywane podczas zajęć w Gimnazjum nr 20.
Projekt „Dziś nauka, jutro zawód” ma na celu podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych przez zapewnienie uczniom różnorodnych form wsparcia edukacyjnego. Projekt będzie trwał dwa lata. Łączna kwota projektu 770 331, 52 zł.
 

W ramach projektu uczniowie będą mogli bezpłatnie wziąć udział w następujących zajęciach:
– trening metod efektywnego ucznia się,
– zajęcia z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego realizowanych w następujących blokach: język polski, język angielski, matematyka, fizyka-chemia, biologia – geografia, historia – wos ,
– zajęcia z informatyki,
– doradztwo zawodowe.
W ramach projektu odbędą się bezpłatne wycieczki: dwudniowa do Warszawy, jednodniowe do Krakowa, Ustronia i Tarnowskich Gór.