Dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

11.02.2013

Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap II”.

W ramach projektu  realizowana jest termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 16 przy ul. Szenwalda 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Buchenwaldczyków 25 w Zabrzu. Wartość projektu wynosi 2 545 079,00 zł, w tym dotacja NFOŚiGW w wysokości 763 523,00 zł.