Spotkanie z Radą Gospodarczą

04.02.2013

 29 stycznia w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z Radą Gospodarczą zainicjowane przez  prezydent Małgorzatę Mańkę – Szulik.

W spotkaniu tym wzięli udział także: sekretarz miasta Ewa Weber, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Kazimierz Ladziński oraz naczelnicy wydziałów realizujących zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.

Na wstępie prezydent miasta podkreśliła rolę  Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego kluczowym zadaniem jest podejmowanie działań promujących przedsiębiorczość, co może bezpośrednio wpłynąć na wzrost rozwoju gospodarczego miasta.

Podczas spotkania zostały przedstawione działania urzędu miasta realizowane z myślą o przedsiębiorcach. Przede wszystkim te realizowane przez MZDII, takie jak poprawa gospodarki wodno – ściekowej oraz budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej i HotSpotów, a także działania zespołu ds. wdrożeń dotyczące e-usług dla przedsiębiorców.

Szczególnie istotnym tematem, który został poruszony na spotkaniu była idea stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, mającego na celu wsparcie nowych przedsiębiorców poprzez oferowanie im miejsc prowadzenie działalności po preferencyjnych cenach.

Efektem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Zabrzu a Radą Gospodarczą, która pozwoli wpłynąć na wzrost poziomu przedsiębiorczości w naszym mieście.