Sesja Rady Miasta Zabrze

04.02.2013

11 lutego o godz.  14.00 w sali 207 UM w Zabrzu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 6 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2013 roku,
4) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu (PEŁNA WERSJA PROJEKTU UCHWAŁY ZAWIERAJĄCA TARYFY JEST PUBLIKOWANA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ),
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki w Zabrzu,
6) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańka – Szulik.