Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap III

31.01.2013

Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap III”.

W ramach projektu zostanie zrealizowana termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wolności 323 oraz II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piłsudskiego 29 w Zabrzu. Wartość projektu wynosi 2 650 280,00 zł, w tym dotacja NFOŚiGW w wysokości 768 100,00 zł.