Jak przygotować dziecko na przejście z przedszkola do szkoły – spotkanie dla rodziców

29.01.2013

Szanowni Rodzice, w życiu człowieka jest wiele momentów mających istotne znaczenie dla jego przyszłości. Rozpoczęcie nauki w szkole należy do jednych z nich. Pójście do nowego środowiska, poznanie nowych przyjaciół, pojawienie się nowych możliwości rozwojowych jakie daje szkoła, stwarza wiele dodatkowych impulsów rozwojowych dla naszych dzieci.
 

Mając na uwadze liczne wątpliwości w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia nauki, zapraszamy Rodziców na spotkanie pt. Przejście dziecka z przedszkola do szkoły dobrym doświadczeniem, które odbędzie się 7 lutego o godzinie 16.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91

Prowadzący będą starali się odpowiedzieć na Państwa pytania. Planowane są również dalsze konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, logopedą, których terminy zostaną podane na spotkaniu.
 

Podczas spotkania będą rozdawane materiały edukacyjne.