Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy

25.01.2013

25 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

Stosowny dokument w obecności Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Miasta Zabrze podpisali Tomasz Saternus, dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami oraz Henryk Król, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „SILESIA CONSTRUCTIONS” Spółką z o.o.

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, inwentaryzacjami, badaniami, obliczeniami i opracowaniami, mapami do celów projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę włącznie w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego Muzeum na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu wraz z dobudową 4 kondygnacyjnego, podpiwniczonego obiektu administracyjno-biurowego o wysokości ok. 15 m i połączenie go z budynkiem istniejącym oraz wyceną wyposażenia, jego zakupem i dostawą oraz zamontowaniem, za wyjątkiem zakupu, dostawy montażu i posadowienia mebli.

Inwestycja będzie kosztować ok. 5,9 mln zł. Termin zakończenia prac do grudzień 2013 roku.