Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”

16.01.2013

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”, zorganizowane przez Poradnię-Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.Wzięło w niej udział 40 placówek oświatowych, w tym: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Gimnazjalnych.

Koordynatorami działań na terenie miasta Zabrze są:
Urszula Koszutska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Jan Szulik – Koordynator ds. Uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Łącznie działaniami profilaktycznymi zostało objętych 7741 uczniów. Jak co roku młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie umiejętności, możliwości i zainteresowań młodych ludzi. Zwracano również uwagę na poszerzanie wiedzy z zakresu zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach, w których mogą znajdować się nastolatkowie. Kładziono także nacisk na problemy wyuczonej bezradosności wśród dzieci i młodzieży.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” była kierowana także do osób dorosłych – 2348: rodziców, sprzedawców, kierowców i nauczycieli. Młodzież odwiedzała sklepy w okolicach swojej szkoły, w których sprzedawane są napoje alkoholowe, aby przypomnieć o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim. Przekazywała wspólnie z przedstawicielami policji drogowej ulotki „Kierowca, droga i alkohol”. Młodzi ludzie poszerzali także wiedzę swoich rodziców na temat wyuczonej bezradności i zespołu płodowego FAS.

Podczas uroczystego podsumowania można było zobaczyć przedstawienie pt. „Zebra”, mówiące o obecności dobra i zła w życiu człowieka we spółczesnym świecie, zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół Nr 42 dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Zabrza.

Jak co roku wielu zabrzańskich uczniów zostało nagrodzonych za udział w konkursach plastycznych, literackich i sportowych. W tym roku mieliśmy 34 laureatów. Pełna lista zwycięzców oraz zdjęcia z tej sympatycznej uroczystości znajdują się na stronie www.pppzabrze.pl oraz na facebooku PPP(zachęcamy do polubienia).

Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała podziękowanie od Fundacji Trzeźwy Umysł za zaangażowanie oraz aktywny udział w wydarzeniach edukacyjnych prowadzonych podczas kampanii.