Kolejne dofinansowanie dla miasta

15.01.2013

Miasto Zabrze uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 10 782 732,50 zł na kompleksowe uzbrojenie terenów przy ul. Handlowej.

 

Jest to kontynuacja projektu związanego z uzbrojeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szybu Franciszek oraz terenów przy ul. Handlowej. Na uzbrojenie tych terenów miasto pozyskało już środki za które wykonano niezbędną dokumentację. W ramach projektu teren zostanie uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną oraz zostanie wybudowana trzy pasmowa jezdnia wraz ciągiem pieszo rowerowym. Dzięki tej inwestycji miasto zyska uzbrojony teren o powierzchni 9 ha przylegających do drogi krajowej nr 78 (ul. Witosa). Z projektu skorzystają również firmy już działające przy ul. Handlowej m.in. takie jak: Logstor i Korea Fuel Tech Poland. Mamy również nadzieję, że inwestycja przyciągnie do Zabrza nowych inwestorów. Rozpoczęcie realizacji projektu Miasto zaplanowało na wiosnę 2013 roku a zakończenie na 2014 rok.