Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

14.01.2013

21grudnia 2012 roku na podstawie decyzji nr SO.5311.16.2012 z dnia 06.12.2012r. Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.

Mieszkańcy miasta mogli nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez osoby niepełnosprawne. Zbiórka publiczna odbyła się na terenie Centrum Handlowego PLATAN.
W wyniku zbiórki zebrano:305,00 zł (słownie: trzysta pięć zł). Dochód ze zbiórki przeznaczony będzie na zorganizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów turystyczno –rekreacyjnych dla podopiecznych stowarzyszenia.