Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowa instytucja kultury w Zabrzu

10.01.2013

10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Stosowną umowę podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Adam Matusiewicz, marszałek Województwa Śląskiego a także Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Nowa instytucja kultury, która utworzona została poprzez połączenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu z Muzeum Górnictwa Węglowego, działać będzie od 2 kwietnia br. Miasto Zabrze i Województwo Śląskie ustaliły, że nowa instytucja prowadzona będzie na zasadach partnerstwa. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawować będzie Prezydent Miasta Zabrze. W 2013 roku dotacja z budżetu Miasta wyniesie 3 260 893 zł, a ze strony Województwa 3 133 015 zł.