15 stycznia mija termin uiszczania rocznych opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi publicznej

09.01.2013

Przypominamy o dokonywaniu płatności rocznych opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi publicznej na rachunek bankowy Miasta Zabrze lub w kasie urzędu w terminie do 15.01.2013 r.

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.