Wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

08.01.2013

Zabrze otrzymało wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za najlepszy projekt pn. "Wspinaczkowy zawrót głowy – pokonać swoje ograniczenia" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

 

Opisane w projekcie działania ze względu na walory merytoryczne uzyskały wysoką ocenę ekspertów z Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W opinii MPiPS projekt znalazł najwyższe uznanie, gdyż doceniono jego innowacyjność oraz systemowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

– Jestem przekonana, że zawarte w Projekcie treści znajdą wymierne efekty w działaniach na rzecz walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie – napisała Elżbieta Seredyn, podkrekretarz stanu w  MPiPS w liście do Prezydenta Miasta Zabrze.