Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 stycznia br

02.01.2013

Deklarację składają wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

Stawki opłat przedstawia Uchwała Nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić odpowiedni załącznik.
Pliki do pobrania:
Uchwała …..
Formularz deklaracji ….
Załącznik nr 1 dla nieruchomości zamieszkałych …
Załącznik nr 2 dla nieruchomości niezamieszkałych …
 

Więcej informacji w menu "Odpady komunalne":

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne