Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

20.12.2012

W dniach 15 – 16 grudnia 2012 roku na podstawie decyzji nr SO.5311.14.2012 z dnia 26.11.2012r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie kiermaszu.
 

Mieszkańcy miasta jak i zaproszeni goście mogli nabyć rękodzieło wykonane przez mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu – Rokitnicy oraz pierniki. Zbiórka publiczna odbyła się na terenie Centrum Handlowego PLATAN.
W wyniku zbiórki zebrano: 445,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć złotych). Dochód ze zbiórki przeznaczony będzie na bieżące potrzeby kobiet z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet (zakup pralki, czajnika elektrycznego).

W zbiórkę publiczną zaangażowanych było 8 kobiet (pracownicy i mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet) oraz 15 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu.