Stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu

19.12.2012

19 grudnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Zabrze dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
 

Stypendia Prezydenta Miasta Zabrze są przyznawane od 2004 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/206/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.02.2004 r., której załącznik Nr 1 określa zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Stypendia dla uczniów są przyznawane na okres od IX-VI danego roku szkolnego w kwocie 300 zł miesięcznie (uczniowie gimnazjum) i 400 zł miesięcznie (uczniowie szkól ponadgimnazjalnych). Stypendia dla studentów są przyznawane na okres od X do VII danego roku akademickiego w kwocie 500 zł miesięcznie.
 

W 2012r. złożono 66 wniosków, w tym:
– 22 wniosków dotyczyło uczniów szkół gimnazjalnych,
– 31 wnioski dotyczyły uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– 13 wniosków dotyczyło studentów.
 

Po szczegółowym zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami Pani Małgorzata Mańka – Szulik Prezydent Miasta Zabrze przyznała 15 stypendiów uczniom i studentom.
 

Z grona uczniów szkół gimnazjalnych Prezydent Miasta Zabrze wyróżniła:
– Karolina Bogus – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu;
– Magdalena Holewa – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
– Wiktoria Łopuszańska – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu;
– Paweł Pendziałek – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
– Patryk Ślusarski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu;

Z grona uczniów szkół ponadgimnazjalnych Prezydent Miasta Zabrze wyróżniła:
– Sabina Frueauf – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Karol Janik – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Beata Mańka – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
-Sylwia Mielcarka – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Adam Szady – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,

Z grona studentów Prezydent Miasta Zabrze wyróżniła:
– Antonina Behnke – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nauki,
– Kamil Buchta – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Anna Hlebicka-Józefowicz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Damian Orlef – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
– Rafała Topolnicki – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.