31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

14.12.2012

13 grudnia w zabrzańskiej dzielnicy Zaborze odbyły się obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W stanie wojennym w tamtejszym więzieniu mieścił się jeden z największych z 49 w kraju ośrodków internowania.

Głównym punktem uroczystości była dziękczynna msza św. za wolność i w intencji ofiar stanu wojennego w kościele św. Jadwigi. Po mszy byli internowani w zabrzańskim obozie, przedstawiciele władz miasta, regionu i Solidarności złożyli kwiaty pod krzyżem i tablicą, które upamiętniają internowanych.

Internowani zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego. Przez rok istnienia obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób – głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego woj. częstochowskiego. Wywodzili się z różnych środowisk – byli wśród nich studenci, robotnicy, lekarze i naukowcy.

W Zabrzu przetrzymywany był m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, Andrzej Rozpłochowski.

Obóz zamknięto w grudniu 1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jest obecnie członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dawny obóz to nadal działający zakład karny.