Zabrze przestrzenią rozwoju

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych

10.12.2012

W dniach 5 i 7 grudnia w Zabrzu odbyły się III Międzynarodowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu.

W ramach obchodów w Auli Hali Pogoń w Zabrzu odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Europejskie dobre praktyki na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” .

Podczas konferencji zaprezentowano wiele ciekawych wystąpień m.in. :
– Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Jana Zielińskiego o zadaniach samorządu wobec osób niepełnosprawnych;
– Dyrektora Medycznego Centrum Opieki Arbre de Guise z Seclin we Francji Pana Pascala Aupicq o aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
– doradcy zawodowego I-go stopnia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, Pani Anety Skibińskiej o aktywizacji zawodowej osoby długotrwale bezrobotnej.

Ponadto w ramach obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych 7 grudnia w Teatrze Nowym w Zabrzu wręczone zostały tytuły „Wolontariusz Roku”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.

W kategorii indywidualnej tytuł „ Wolontariusza Roku 2012 ” otrzymali:

Pani Alicja Chachaj, która od 20 lat jest zaangażowana w sprawy osób niepełnosprawnych po transplantacji serca . Jej działania na rzecz „ składaków” zostały uhonorowane w 2008 roku tytułem „ Iskra” Nadziei”. Organizuje biegi i rajdy rowerowe, warsztaty psychologiczne, doroczną akcję „ Wszystkie dzieci nasze są nasze”, Mikołaja w szkołach podstawowych i przedszkolach. Odwiedza pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca Zabrzu , przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Pani Alicja Pigoń- Węgiel. Pani doktor jest od 18 lat wolontariuszem , leczy choroby nowotworowe , przekazuje swoim pacjentom pociechę duchową, daje wsparcie rodzinom.

Pan Henryk Woźniczka, pomaga osobom niepełnosprawnym, sam będąc osobą niepełnosprawną znacznego stopnia . Organizuje grupie 40 osobowej, osób niepełnosprawnych, cykliczne spotkania z udziałem specjalistów w różnych dziedzinach życia, spotkania z psychologiem, Centrum Wolontariatu, prozdrowotne. Swoją postawą aktywizuje osoby niepełnosprawne do działania na rzecz środowiska lokalnego. Pomaga w trudnych sytuacjach życiowych , służąc radą i wsparciem.

Pan Ryszard Godyń od ponad 20 lat jest wolontariuszem w pracach stowarzyszenia. Bierze czynny udział w przygotowaniu szkoleń, służy dobra radą, pomaga chętnie członkom stowarzyszenia, wykonał remont nowej siedziby stowarzyszenia

W kategorii grupowej tytuł „ Wolontariusza Roku 2012 ” otrzymali:
Samopomocowa Grupa Wsparcia Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych , Górnośląski Oddział Laryngektomowanych.