Wystawa prac zorganizowana przez Stowarzyszenie Kontakt

30.11.2012

30 listopada 2012 w siedzibie Stowarzyszenia KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, zorganizowana została wystawa prac plastycznych uczestników
wyjazdu turystycznego w Bieszczady, w ramach zadania publicznego pn. „OKNO OTWARTE NA MÓJ KRAJ”.

Podczas wyjazdu w dniach od 20- 26 sierpnia promowaliśmy Zabrze, jego walory turystyczne oraz poznawaliśmy różne miejsca i zabytki w Bieszczadach. Zorganizowana wystawa prac plastycznych i fotograficznych to wyrażenie własnych przeżyć ,odczuć i obserwacji uczestników wyjazdu. W uroczystości wzięli udział Rodzice, uczniowie szkoły ,uczestnicy świetlicy terapeutycznej oraz zaproszeni goście. Otwarcie wystawy uświetnił występ uczestników Świetlicy Terapeutycznej.