Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17

30.11.2012

29 listopada została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 17 po termomodernizacji. To kolejny obiekt oświatowy, który zmienił wizerunek.

 

Inwestycja kosztowała 1,8 mln zł. Zakres prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze wraz z odwozem gruzu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, roboty dachowe, a w tym wymiana pokrycia dachów i rynien, izolację ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych budynków szkoły, docieplenie stropodachów i dachu budynków szkoły, roboty zewnętrzne – w tym naprawa schodów zewnętrznych, murki zewnętrzne, izolacja przeciwwodna cokołów, opaska wokół budynków, a także instalację odgromową.Wykonawcą była Firma POL-KATO.

Z okazji zakończenia inwestycji zorganizowana została akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli, w której udział wzięły władze miasta z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydentem Miasta i Marianem Czocharą, przewodniczącym Rady Miasta, naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz wykonawcy.