Zabrze przestrzenią rozwoju

Twój blok został ocieplony? Możesz płacić mniej!

28.11.2012

W dniu 15 października 2012 r. podczas sesji Rady Miasta Zabrze wprowadzono zmiany do Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji.

Prezydent Miasta Zabrze zaproponowała możliwość uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości dla wszystkich budynków wielomieszkaniowych, w których wykonano remont elewacji po dniu 01.01.2010 r.

Obecnie, aby zostać zwolnionym z podatku od nieruchomości, wystarczy złożyć informację o zakończeniu remontu wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi uchwałą.

Okres zwolnienia liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji, może on wynieść nawet 7 lat. Decydujący wpływ na okres zwolnienia ma dzień złożenia informacji o zakończeniu remontu.

Szczegółowe informacje dostępne są po numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – (32) 37 33 313.