Przedsiębiorco, zainwestuj w Zabrzu!

28.11.2012

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy Zabrze, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres do 5 lat od momentu ukończenia inwestycji, co niewątpliwie pozwala na obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

W dniu 15 października 2012 r. w trakcie sesji Rady Miasta Zabrze wprowadzono zmiany do: Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Zabrze oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze.
Z inicjatywy Prezydenta Miasta zostały wprowadzone zmiany w zakresie przedłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2015 r. Wprowadzona zmiana pozwoli przedsiębiorcom na zakończenie rozpoczętych i zgłoszonych już inwestycji oraz na podjęcie nowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie powyższych uchwał zobowiązani są do złożenia przed rozpoczęciem inwestycji wniosku
o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Powyższe wnioski przedsiębiorcy mogą składać do 31 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu Urzędu Miejskiego w Zabrzu (centrala: 032 37 33 300) – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.