Zabrze przestrzenią rozwoju

Przekazano plac pod budowę nowego przedszkola w Zabrzu

23.11.2012

23 listopada przy ul. Lipowej 14 w Zabrzu-Mikulczycach oddano plac pod budowę nowej placówki przedszkolnej.

Opis inwestycji:

Budowa budynku przedszkola 8–oddziałowego wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu.

Projektant: „ARCHIBIS” Biuro Architektoniczno-Wykonawcze, ul. Rolna 8, Kielce.

Wykonawca: Firma Przemysłowo Budowlana LECHBUD, ul. Mochnackiego 3/4, Bytom.

Nadzór Inwestorski: INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk, ul. Łabędzia 66, Zawiercie.

Powierzchnia działki – 6944m2
Powierzchnia zabudowy – 1421 m2
Powierzchnia użytkowa – 2371 m2
Kubatura – 11 003m3

Termin rozpoczęcia budowy: listopad 2012
Planowany termin zakończenia budowy: czerwiec 2014

Koszt robót budowlanych: około 7 500 000 zł

Budynek 8-oddziałowego przedszkola powstaje na działkach na których znajdował się budynek przedszkola wybudowany w latach 1939-42. Ze względu na zły stan techniczny budynku
w roku 2010 podjęto decyzję o wyburzeniu budynku. Jeszcze przed wyburzeniem, rozpoczęto prace koncepcyjne nad stworzeniem nowego miejsca nauki i zabaw dla przedszkolaków (około 200 przedszkolaków, 10 wychowawców oraz 20 osób wspierających). W jej wyniku na koniec roku 2009 firma: Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T.Borkowski opracowała koncepcję projektową.
Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi obiekt miał być przygotowany na otwarcie 8-oddziałowego przedszkola, w pełni przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, wkomponowanego w istniejącą na działkach zieleń.

W latach 2011-2012 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze ARCHIBIS z Kielc opracowało dokumentację projektową, równolegle prowadzono prace nad fazą przygotowawczą. Etap przygotowania inwestycji został zakończony w listopadzie bieżącego roku wyborem wykonawcy prac budowlanych.

Aktualnie rozpoczynamy fazę realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek 8-oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami, komunikacją, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym tereny zielone oraz plac zabaw (plac zabaw podzielony na tematyczne strefy zabaw odpowiednio przystosowane do wieku dzieci). Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (wyposażony w dźwig osobowy).
Wydłużona bryła budynku, ze szklaną fasadą od strony południowej zapewnia doskonałe doświetlenie oraz ‘otwarcie’ sal zabaw i wypoczynku na tereny zielone. Poza ośmioma salami zajęciowymi w budynku znajdą się również: sala gimnastyczna, sala muzyczna, sala zabaw, sala teatralna a także szereg pomieszczeń technicznych oraz socjalnych.