Zabrze przestrzenią rozwoju

Innowacyjna edukacja

23.11.2012

20 listopada w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się spotkanie Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki – Szulik z nauczycielami biorącymi udział w projekcie – „Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze”.

Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń absolwentom kursów realizowanych w ramach projektu (B1_4, B2_1, LIP_2, MIP_2, ECDL_Adv_1).

Projekt realizowany jest już ponad rok, rozpoczął się w sierpniu 2011 i potrwa do lipca 2013. W szkoleniach w zakresie m.in.: innowacji pedagogicznych, języka angielskiego oraz obsługi komputera wzięło udział już ponad 160 nauczycieli i dyrektorów z zabrzańskich szkół.

Projekt Innowacyjna edukacja ma na celu przede wszystkim zwiększenie ilości innowacji pedagogicznych wdrażanych w zabrzańskich szkołach. Założenie, które mu przyświeca jest takie, że większa innowacyjność w zakresie stosowanych metod nauczania może wpływać na poprawę efektywności nauczania. Ten cel główny, który jest realizowany poprzez szereg szczegółowych działań: podnoszenie kwalifikacji dyrektorów w zakresie narzędzi, metod i form innowacyjnego zarządzania szkołami oraz w zakresie zarządzania innowacjami pedagogicznymi; zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie konstruowania i wdrażania innowacji pedagogicznych; podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej szkół i placówek zabrzańskich w zakresie stosowania języków obcych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej.

-Specyfiką naszego projektu jest nastawienie na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów – nie wystarczy, że zorganizujemy określoną ilość szkoleń, mamy także stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne, aby uczestnicy kursów osiągnęli docelowo założony poziom kompetencji językowych (poziomy: B1, B2, C1), komputerowych (ECDL: podstawowy lub zaawansowany), a wszystko to z myślą o podniesieniu efektywności pracy w naszych szkołach – wylicza Piotr Kunce, koordynator projektu.

Wciąż prowadzony jest nabór na szkolenia i są jeszcze wolne miejsca na kursy, które rozpoczną się w styczniu 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.innowacyjna-edukacja.zabrze.pl.