XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

19.11.2012

„Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej” to tytuł XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej”, która odbyła się w 15 i 16 listopada w Teatrze Nowym i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 

Wzięli w niej udział uczeni z różnych ośrodków naukowych, kościelnych i świeckich, m.in. prof. Dorota Simonides, prof. Marian Zembala, prof. dr hab. Jan Drabina, prof. dr hab. Waldemar Kowalski, prof. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Beata Wojciechowska, ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola, prof. dr hab. Stepan Zakharkevich, prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka. Bogaty program wypełniły analizy oraz wykłady, a w szczególności kwestie postrzegania chorób na przestrzeni wieków oraz dzieje medycyny i zapobieganie chorobom.
– Jestem przekonany, że tegoroczne obrady przyniosą wiele nowych inspiracji, przemyśleń i refleksji – mówił na otwarciu Jan Kopiec biskup diecezjalny gliwickiej.
Konferencje naukowe, które odbywają się w Zabrzu od 1997 r. przyczyniają się do odkrywania naszej tożsamości i poznawania bogatej kulturowo przeszłości. W szerokim kontekście europejskim przybliżają nam historię śląskiej ziemi.
– Konferencja, zdobyła już wielu przyjaciół. Od początku towarzyszą jej spotkania z wyjątkowymi ludźmi, którzy potrafią pięknie mówić o historii – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata-Mańka Szulik.
Można zauważyć rosnące zainteresowanie zabrzańskim sympozjum wśród środowisk naukowych, a także historyków w kraju i za granicą. Walory edukacyjne przyciągają corocznie grupy młodzieży szkół średnich i studentów zainteresowanych korzeniami naszej kultury.
Organizatorami Konferencji są: Urząd Miejski w Zabrzu, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Katowicach.