Weź udział w konkursie – wygraj aparat fotograficzny

19.11.2012

Weź udział w konkursie wiedzy o Projekcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” i wygraj aparat fotograficzny oraz liczne upominki związane z realizacją Projektu.

Konkurs w formie quizu, sprawdzającego wiedzę mieszkańców terenów objętych projektem, na temat realizowanej inwestycji będzie wymagał od jego uczestników wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie www.fs.zabrze.pl.

Pod każdym z pytań konkursowych znajdować się będzie tylko jedna poprawna odpowiedź. Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o jej wskazanie i o zaproponowanie hasła promującego projekt. Spośród osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe, jury wybierze trójkę uczestników konkursu, których propozycja hasła promującego projekt najtrafniej odda jego proekologiczną ideę.