OSTATNI W TYM ROKU WYKAZ LOKALIZACJI USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE

19.11.2012

Termin od 26 do 29 listopada 2012
 

1. Zona/Keplera
2. Zaolziańska 5
3. Ligenzy 19
4. Ligenzy 41
5. Myśliwska 8
6. Roosevelta 80-82
7. Przelotowa 5
8. Myśliwska 78
9. Żelazna 10
10. Uchodźców 17
11. Brzóski 27-33
12. Prężyny / Maszyńskiego
13. 11 Listopada 48
14. 11 Listopada 161

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników gruzu oraz opon. Jednocześnie prosimy o nieprzeładowywanie pojemników, gdyż w czasie trwania akcji zapełnione pojemniki zostaną wymienione na puste.