Zabrze przestrzenią rozwoju

IX edycja konkursu „Wolontariusz Roku ”

19.11.2012

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w IX edycji konkursu „Wolontariusz Roku ”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 27 listopada 2012 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 311, pokój 311, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel. 32 271 – 04- 74.

W załączniku:
– regulamin konkursu
– formularz zgłoszeniowy