Zabrze przestrzenią rozwoju

Senior w centrum uwagi

14.11.2012

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Seniora. To doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na wartości jakie w życie naszego miasta wnoszą osoby starsze.
 

160 osób w wieku 60+ zdecydowało się uczestniczyć w Programie Rządowym na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ( ASOS). W ramach tego programu na terenie Zabrza realizowany jest projekt „SPA dla Seniorki i Seniora”. Założenia projektu to przygotowanie w ramach „Szkoły Liderów” grupy aktywnej i gotowej do udzielania porad w środowisku lokalnym grupom zagrożonym społecznie czy mającym problemy adaptacyjne w środowisku.
Liderzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie radzą np. jak ugotować z prostych produktów pożywny obiad, jak opiekować się małym dzieckiem, jak udekorować stół świąteczny, jak wykonać drobne prace naprawcze w mieszkaniu. Realizatorem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „ Razem”.
Seniorzy niejednokrotnie udzielają się wolontarystycznie, prowadzą grupy samopomocowe, wspierają młodzież i dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych.
Nie zawsze dostrzegamy jak ważna jest rola Seniorów w tworzeniu pozytywnych postaw społecznych w naszym mieście. Doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy na co dzień bezinteresownie , dobroczynnie , społecznie pracują na rzecz mieszkańców Zabrza jest zgłoszenie ich do udziału w konkursie o tytuł „ Wolontariusza Roku” w kategorii indywidualnej lub zespołowej. Do 30 listopada 2012 można zgłosić wolontariusza do udziału w tym konkursie. Zgłoszenia i wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej , ul. Wolności 286, pokój 311, tel. 32 373 34 67 lub w Centrum Organizacji Pozarządowych , ul. Brodzińskiego 4, Tel. 32 271 – 04 – 74 , w Zabrzu.