Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a Kompanią Węglową

14.11.2012

14 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes zarządu Kompanii Węglowej S.A. Joanna Strzelec-Łobodzińska, podpisały porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a Kompanią Węglową S.A., w związku z organizacją w szkołach ponadgimnazjalnych oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania, w zawodach górniczych.

– Mam nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom gminy, jak i Kompanii Węglowej. Solidne wykształcenie i gwarancja pracy dla młodych ludzi są dzisiaj nadrzędną wartością, dlatego tak ważny jest dla nas fakt, podpisania dzisiejszej umowy – powiedziała w trakcie spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Miasto Zabrze jako organ prowadzący wyznacza szkoły: Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w zawodach:
1. Technik górnictwa podziemnego, technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego, technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego, technik mechatronik o specjalności automatyka górnicza.
2. Górnik eksploatacji podziemnej, elektryk o specjalności maszyny i urządzenia elektryczne górnictwa podziemnego, ślusarz oraz mechanik monter maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia górnicze.

Zgodnie z treścią porozumienia Kompania Węglowa S.A. zapewni zatrudnienie absolwentom ww. oddziałów bezpośrednio po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu zawodowego.
Absolwenci będą zatrudniani, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami oraz po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich, na zasadach obowiązujących w Kompanii Węglowej S.A.
Wyróżniającym się w nauce uczniom technikum, którzy planują odbyć studia na kierunkach górniczych, a których średnia ocen na świadectwie ukończenia technikum będzie równa lub wyższa 4,5 otrzymają przedłużenie gwarancji zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A.
Kompania Węglowa S.A. uwzględnia możliwość przyznania nagrody uczniom technikum, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem w poszczególnych klasach (średnia ocen powyżej 4,75).

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.