Urudnienia w ruchu drogowym

13.11.2012

W dniach 15 – 17 listopada będą prowadzone roboty drogowe na ul. K. Miarki w Zabrzu w rejonie skrzyżowania z ul. Wolności. Roboty obejmują wymianę warstwy bitumicznej na długości ok. 110m.

Na remontowanym odcinku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu jednego pasa ruchu. Ruch odbywać się będzie wahadłowo, kierowany przez uprawnionych pracowników firmy drogowej. Uprasza się kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do sygnałów kierujących ruchem.