KONFERENCJA „NASZE MIASTO, NASZE ODPADY, NASZA SPRAWA”

13.11.2012

26 października odbyła się konferencja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi pt. "Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”.

Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Patronat honorowy nad konferencją objęła Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka- Szulik.
Podczas konferencji omawiano m.in. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zgodnie z znowelizowaną Ustawą        o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zorganizować do 30 czerwca 2013 r., a który ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2013 r.
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonymi materiałami, które zostały przedstawione przez prelegentów na konferencji.