Konkurs rękodzieła "W żłobku na sianie"

07.11.2012

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU zaprasza do udziału w XV konkursie rękodzieła dziecięcego pn. „W żłóbku na sianie”.

Cel:

Utrwalenie tradycji bożonarodzeniowych.Wychowanie w duch szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

Tematyka:

1.Szopka bożonarodzeniowa
2.Hafty i aplikacje
3.Witraże
4. Rzeźba i płaskorzeźba
Inne kategorie nie podlegają ocenie

Technika i forma wykonywanych prac dowolna.
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich ( z wyjątkiem szkół plastycznych) oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Termin i miejsce składania prac:

26-27 listopada 2012r. w godz. 16.00-17.00 ,
Dom Parafialny przy kościele św. Anny Zabrze ul. 3-go Maja 20
 

Prace należy opisać pismem drukowanym:

– autor
– wiek – klasa
– szkoła – placówka i jej adres
– imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna e-mail

O werdykcie jury, terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mail.