Zawarto umowę w sprawie wynajmu hali dla Zespołu Szkół Sportowych

30.10.2012

26 października została zawarta umowa w sprawie wynajmu hali przy ul. Wolności 392.

 

Oznacza to, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, możliwe będzie kontynuowanie w tym miejscu zajęć uczniów Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. Stosowną umowę podpisali Prezydent Miasta Zabrze oraz nowy właściciel obiektu.Umowę zawarto na okres od 4 września br. do 31 sierpnia 2013 roku.